ฝากเงิน 100 บาท รับเครดิต 5%
ฝากเงิน 500 บาท รับเครดิต 10%
ฝากเงิน 1,000 บาท รับเครดิต 15%
ฝากเงิน 5,000 บาท รับเครดิต 20%
ฝากเงิน 10,000 บาท รับเครดิต 25%
โปรแนะนำเพื่อน รับค่าคอมมิชชั่น 5%